Advocaat nodig voor huisverbod

Is aan u een huisverbod opgelegd en bent u het hier niet mee eens, dan kunt het huisverbod aanvechten door hiertegen beroep in te stellen. De bijstand van een gespecialiseerde advocaat is hierbij echt noodzakelijk. U moet een uitgebreid beroepschrift indienen om iets tegen het huisverbod te beginnen en vaak moet u ook een voorlopige voorziening vragen om de zaak met spoed voor de rechter te krijgen.

Huisverbod

Het huisverbod houdt in dat u voor maximaal 28 dagen niet naar uw eigen huis mag en dat u in die periode ook geen contact mag opnemen met de medebewoners. Het is een vergaande maatregel die diep ingrijpt in uw persoonlijke levenssfeer en uw vrijheid om u te bewegen. In de praktijk wordt het huisverbod nogal eens zonder goede reden opgelegd of aan de verkeerde persoon. Het is dan belangrijk dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat die opkomt voor uw rechten en in staat is om het huisverbod ongedaan te maken.

Wat kan de advocaat doen?

De advocaat kan voor u direct beroep instellen tegen het opgelegde huisverbod en gelijktijdig een voorlopige voorziening aanvragen om de zaak met spoed voor de rechter te krijgen. Vaak wordt er dan binnen een paar dagen al een zitting gepland waarbij het huisverbod ongedaan gemaakt kan worden.

Kosten advocaat

De kosten van de advocaat zijn in veel gevallen beperkt. Voor het instellen van beroep kan een reguliere toevoeging worden aangevraagd voor pro deo rechtsbijstand van de advocaat. Op basis van uw inkomen en vermogen wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor een pro deo advocaat. Als dat het geval is, betaalt u hoogstens een geringe eigen bijdrage. De overige kosten worden vergoed door de Staat.

Voor de voorlopige voorziening is de advocaat altijd GRATIS. Als de uithuisgeplaatste het huisverbod wil aanvechten wordt voor de voorlopige voorziening een last tot toevoeging verstrekt (artikel 43 lid 2 sub h Wrb). Ook hiervoor kan een reguliere aanvraag voor een pro deo advocaat worden ingediend. De eigen bijdrage wordt op nihil gesteld, ongeacht de draagkracht.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden