Huisverbod

Bij een huisverbod wordt de uithuisgeplaatste verboden om terug te keren naar de eigen (gezamenlijke) woning en om contact te hebben met de (achtergebleven) huisgenoten. Het is te vergelijken met een straat- en contactverbod.

Wanneer huisverbod?

Het huisverbod is een bestuursrechtelijke maatregel die door de burgemeester wordt opgelegd

  • indien uit feiten en/of omstandigheden blijkt dat de aanwezigheid van de betrokkene in de woning
  • (een duidelijk vermoeden van) ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert
  • voor de veiligheid van één of meer personen die met hem in de woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven

> Wat is een huisverbod

Termijn huisverbod

Het huisverbod wordt initieel opgelegd voor een periode van 10 dagen, maar kan eenmalig worden verlengd met 18 dagen tot een maximale periode van 28 dagen.

Beroep tegen huisverbod

Als uithuisgeplaatste hoeft u zich niet neer te leggen bij het door de burgemeester opgelegde huisverbod. U kunt hiertegen binnen 6 weken na oplegging van het huisverbod beroep tegen instellen. Door gelijktijdig een voorlopige voorziening aan te vragen, kunt u het huisverbod direct laten toetsen door de rechter. U kunt hiervoor bijstand krijgen van een advocaat.

Verweren tegen huisverbod

Als u het niet eens bent met een opgelegd huisverbod, zijn er verschillende verweren die u kunt gebruiken om te proberen het verbod aan te vechten:

  1. Ondeugdelijke gronden: Je kunt betogen dat het huisverbod is opgelegd op ondeugdelijke gronden, bijvoorbeeld als er geen sprake was van feitelijke dreiging of huiselijk geweld
  2. Schending van hoorplicht: De burgemeester is verplicht om met de betrokkenen te praten voordat hij een huisverbod oplegt. Als dit niet is gebeurd, kan dit een grond voor verweer zijn.
  3. Vormfouten: Als er procedurele fouten zijn gemaakt bij de oplegging van het huisverbod, zoals onjuiste papieren of administratieve fouten, kan dit als verweer worden gebruikt.
  4. Belangenafweging: Je kunt betogen dat de nadelige gevolgen van het huisverbod voor jou en/of je gezin onevenredig zijn in vergelijking met het beoogde doel ervan, namelijk het voorkomen van huiselijk geweld.
  5. Bewijs van gedragsverandering: Als je kunt aantonen dat je inmiddels stappen hebt ondernomen om je gedrag te verbeteren, bijvoorbeeld door deel te nemen aan therapie of counseling, kan dit als verweer dienen.

Gespecialiseerde advocaat bij huisverbod

De procedure om het huisverbod aan te vechten kan erg ingewikkeld zijn. Om de kans van slagen zo groot mogelijk te laten zijn, dient de uithuisgeplaatste te worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat. Voor de voorlopige voorziening is de bijstand altijd gratis. Hiervoor kan een last tot toevoeging worden verkregen, waardoor de kosten van rechtsbijstand door de Staat worden vergoed. Voor de beroepsprocedure kan een reguliere toevoeging worden aangevraagd. Hiervoor geldt de normale inkomenstoets voor pro deo rechtsbijstand.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden