Wettelijk kader huisverbod

het huisverbod is wettelijk geregeld in:

Toetsing aan EVRM en Grondwet

De Wet tijdelijk huisverbod voorziet in de mogelijkheid een huisverbod op te leggen aan degene van wie een dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Met de maatregel wordt ingegrepen in het recht op de persoonlijke levenssfeer zoals neergelegd in artikel 10 van de Grondwet en in artikel 8 EVRM. Het recht op de persoonlijke levenssfeer in beide artikelen beoogt onder meer het recht op privé- en gezinsleven te beschermen. Artikel 8 EVRM omvat eveneens een recht op ongestoord genot van de woning (het huisrecht); het huisrecht is in de Grondwet vastgelegd in artikel 12.
Een inbreuk op deze fundamentele rechten mag alleen worden gemaakt indien deze inbreuk proportioneel is ten aanzien van het doel (de preventie strafbare feiten in de vorm van huiselijk geweld en het beschermen van de rechten en vrijheden van anderen) dat daarmee wordt gediend.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden