TOM-zitting

Een TOM-zitting is weer iets anders dan een OM-zitting. TOM staat voor Taakstraf Openbaar Ministerie. De insteek van de TOM-zitting is dus het opleggen van een taakstraf. De officier van justitie kan tijdens zo'n TOM-zitting een taakstraf opleggen van maximaal 120 uren.

Verloop TOM-zitting

De TOM-zittingen vinden meestal plaats op het parket van de officier van justitie. U wordt naar een kamer gebracht waar u de officier van justitie of een gemandateerde parket-secretaris met u de zaak gaat bespreken. Eerst zal de officier van justitie met u bespreken waarvan u wordt verdacht. Dit leest u ook op de oproeping voor de TOM-zitting die u hebt ontvangen. Daarna zal de officier van justitie vragen stellen over uw persoonlijke omstandigheden. Aan het eind van de TOM-zitting zal de officier van justitie aan u een voorstel doen voor de afdoening van de strafzaak.

Straffen TOM-zitting

De TOM-zitting is in het leven geroepen om de officier van justitie de mogelijkheid te bieden om een verdachte te kunnen straffen zonder dat er een rechter aan te pas zou komen. Aan u mag een taakstraf worden opgelegd van maximaal 120 uren. Een taakstraf kan bestaan uit een werkstraf en/of een leerstraf. Indien u akkoord gaat met het voorstel van de officier van justitie, dient u hier tijdens de TOM-zitting mee in te stemmen. Daartoe ondertekent u een instemmingsformulier. Vervolgens heeft u in principe 6 maanden de tijd om de taakstraf uit te voeren.

De reclassering draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de taakstraf. Na afloop van de TOM-zitting hebt u daarom nog vaak een gesprek met de reclassering voor de verdere invulling van de taakstraf. In overleg met de reclassering bepaalt u waar, wanneer en voor hoeveel uren per dag u de taakstraf gaat verrichten.

Naast een taakstraf kunnen ook voorwaarden worden gesteld om voor een taakstraf in aanmerking te komen. Die voorwaarden kunnen zijn:

  • het vergoeden van de aangerichte schade, dan wel het meewerken aan schadebemiddeling
  • het doen van afstand van inbeslaggenomen goederen

Registratie strafblad

U dient er rekening mee te houden dat de acceptatie van een taakstraf tevens een erkenning van schuld inhoudt, ook al bent u niet bij een rechter geweest. Het feit komt daardoor ook als 'een veroordeling' op uw justitiële documentatie (= vroegere strafblad) te staan. Dit zal dus ook gevolgen kunnen hebben bij de aanvraag van een VOG.

Advocaat nodig bij TOM-zitting

Op zich zijn de straffen die bij een TOM-zitting opgelegd kunnen worden niet heel erg hoog (maximaal 120 uren werkstraf). Toch adviseren wij cliënten vaak wel om een advocaat mee te nemen naar een TOM-zitting. U zit immers tegenover de tegenpartij (de officier van justitie) zonder enige verdere rechtsbescherming. Wanneer u zich tijdens de TOM-zitting niet laat bijstaan door een advocaat loopt u het risico dat u onterecht wordt 'veroordeeld' of een te hoge straf accepteert.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden